mal-mülk

mal-mülk
is. dan. Var, dövlət. Mal-madar sahibi. Mal-madarı əlindən getmək. – <Paşa bəy:> Bu qədər cah-calal, ad-san, şan-şöhrət, mal-mülk əldən çıxsa dözmək olarmı? Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • mal mülk — is. Her türlü taşınır ve taşınmaz maddi varlık Bizde mal mülk sahipleri, malın mülkün değerini anlamış değillerdir. M. C. Anday …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mal — is., Ar. māl 1) Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. Ö. Seyfettin 2) Büyükbaş hayvan Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mülk — is., Ar. mulk 1) Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mal 2) Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı 3) esk. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke Adalet mülkün temelidir. Birleşik Sözler devre mülk mal… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mülk — ə. 1) səltənət, dövlət, hökumət; 2) ölkə, məmləkət; 3) mülkiyyət, mal mülk, malikanə; 4) tarixən mövcud olmuş torpaq mükəlləfiyyəti forması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mal-madar — is. dan. Var, dövlət. Mal madar sahibi. Mal madarı əlindən getmək. – <Paşa bəy:> Bu qədər cah calal, ad san, şan şöhrət, mal mülk əldən çıxsa dözmək olarmı? Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MÜLK — Mal. Yer. Bina. * Hüküm ile bir şeyin zabt ve tasarrufu. * İzzet, azamet, şevket. * Bir şeyin dış yüzü. * İnsanın sahip ve malik olduğu şey. * Akıl sahiplerini tasarruf etmek. * Mâlik olmak.(Her şeyin bir mülk, diğeri melekut, yâni bir dış,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mülk-mal — top. Mülk, ev eşik, var dövlət hamısı bir yerdə. . . Əgər mən müsəlman olandan sonra başıma çarşab salıb üzümü örtsəm, gərək dünyadan əl çəkəm və mülk malımı atam ərimin üstünə. C. M.. Keçmişdə evlənən oğlandan mülk mal, başlıq istərdilər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mülk-imarət — top. Mülk, ev eşik, var dövlət hamısı bir yerdə. . . Əgər mən müsəlman olandan sonra başıma çarşab salıb üzümü örtsəm, gərək dünyadan əl çəkəm və mülk malımı atam ərimin üstünə. C. M.. Keçmişdə evlənən oğlandan mülk mal, başlıq istərdilər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal birliği — Eşlerin, evlilik sözleşmesinde istisna tutulanlar hariç, evlenirken her birinin malik olduğu ve evliliğin devamı süresince mülk edindiği bütün malların dahil olduğu birlik üzerinde (karının şahsi malları hariç) mülkiyet hakkına sahip olduğu mal… …   Hukuk Sözlüğü

  • mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi — malı mülkü yüzünden kendini üzüntüye kaptırmamak veya malı mülkü ile övünmemek gerektiğini anlatan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”